1 av 1

Terrassen

Terrassen strekker seg nesten hele hotellets lengde.